اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

در این مقاله قصد داریم ایموت‌ها و اسکین‌های مختلف که در سیزن ۱۶ در دسترس قرار خواهد گرفت را بررسی کنیم ، تم سیزن ۱۶ کاملاً مطابق با فصل زمستان و کریسمس خواهد بود
ابتدا با ایموت‌هایی که جزو جوایز رویال پس سیزن ۱۶ هست شروع می‌کنیم ، در این سیزن ، ۲ ایموتی که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید به عنوان جوایز رو‌یال پس دریافت خواهید کرد.

[jwp-video n=”1″]

همچنین ۳ ایموت دیگر نیز در سیزن ۱۶ در قسمت‌های مختلف دیگر در دسترس خواهد بود که می‌توانید در فیلم زیر مشاهده کنید :

[jwp-video n=”2″]

به غیر از ایموت‌ها ، برای تفنگهای UMP45 و Mini14 و M249 و SKS نیز اسکین‌های آپگریدی عرضه خواهد شد ، اسکین‌های UMP45 و Mini14 در زیر آورده شده است، اسکین‌های ۲ تفنگ دیگر نیز در آینده مشخص خواهد شد.

اسکین آپگریدی تفنگ UMP45 به نام Outlawed Fantasy که در عکسهای زیر لول ۱ و لول آخر آن را مشاهده می‌کنید :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین آپگریدی تفنگ Mini14 که در قالب یک گردونه
عرضه خواهد شد :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

گردونه Fairytale Come True شامل آیتم‌های زیر نیز در دسترس قرار خواهد گرفت :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

لباسی مه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که احتمالاً یک لباس آپگریدی خواهد بود نیز در زیر آورده شده است :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

جعبه‌ی Metal Medly Treasury که مهمترین آیتم آن اسکین آپگریدی SKS به نام Metal Jungle که فعلاً تصویری از آن در دسترس نیست.
دیگر لباس‌ها و آیتم‌های این جعبه را می‌توانید در زیر مشاهده کنید :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

جعبه بعدی Winter Queen نام دارد که مهمترین آیتم آن اسکین آپگریدی تفنگ M249 است که متاسفانه تصویری از این اسکین نیز در دسترس نیست ولی دیگر آیتم‌های درون این جعبه را در عکس‌های زیر مشاهده می‌کنید :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

همچنین آیتم‌های جعبه پریمیوم مخصوص به این سیزن نیز در زیر آورده شده است که از مهمترین آن می‌توان به اسکین Golde Feather Dacia برای ماشین داچیا(پیکان) که دوباره به بازی برخواهد گشت :

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

اسکین‌ها و آیتم‌های درون جعبه‌ها و گردونه‌های سیزن ۱۶ فاش شد !

توجه کنید که تمام موارد ذکر شده در بالا احتمالی است و ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شود و یا متفاوت باشد.

نظرات