توضیحات ایونت جدید پابجی موبایل به نام Moonlighy Mansion

این ایونت از تاریخ ۹ آبان تا ۱۹ آبان در دسترس بازیکنان پابجی موبایل خواهد بود .

بازیکنان باید هر ۱۰ تا “عکس راز عمارت” را پیدا کنند و جایزه دریافت کنند.

بازیکنان ۸ عکس اول را می‌توانند با انجام ماموریت‌های روزانه بدست آورند ولی ۲ تا عکس آخر را باید درون نامه‌هایی که از غریبه‌ها دریافت می‌کنند پیدا کنند .

بازیکنان هر روز از طرف دیگر بازیکنان غریبه نامه دریافت می‌کنند ، در هر نامه‌ای که دریافت می‌کنید احتمال دارد بتوانید آن ۲ عکس آخر را پیدا کنید.
در ازای هر نامه‌ای که ارسال می‌کنید یک نامه نیز دریافت خواهید کرد.

شما می‌توانید انتخاب کنید که نامه‌های خود را بصورت ناشناس ارسال کنید یا خیر ، با ارسال ناشناس نامه‌ها از اینکه بازیکنان دیگر اطلاعات شما را ببینند جلوگیری می‌کنید ولی در عین حال شانس از دست دادن دوست جدید را از دست می‌دهید.

ممکن است نامه‌های دریافتی از طرف دیگران شامل جعبه باشد ، این جعبه‌ها قفل رمزدار دارند و برای باز کردن این قفل باید از اطلاعات درون دیگر نامه‌ها استفاده کنند تا رمز آن را پیدا کنند و بتوانند با باز کردن جعبه جایزه درون آن را دریافت کنند .

نظرات