آمار اکانت های بن شده توسط پابجی موبایل در تاریخ ۲ آبان تا ۸ آبان

امروزه با توجه به زیاد شدن تعداد افراد متقلب در بازی که تمایل به اجرای هک و چیت های مختلف برای بهتر کردن نتایج خود در بازی هستند بسیار زیاد شده است.
به همین دلیل پابجی موبایل آمار تعداد اکانت های بن شده در دوره‌های زمانی مختلف را بصورت مداوم منتشر می‌کند که آخرین آمار منتشر شده در فاصله زمانی ۲ آبان تا ۸ آبان است که در زیر آورده شده است :
تعداد ۱،۶۳۸،۰۸۸ اکانت پابجی موبایل بصورت دائم بن شدند که دلایل عمده بن شدن آنها به شرح زیر است :

– هک Auto Aim (نشانه گیری خودکار)
– هک X-Ray Vision (دیدن دشمن از طرف دیگر دیوار)
– هک سرعت

در زیر درصد کاپ اکانتهای بن شده ‌آورده شده است :
– ۲۸ درصد در کاپ Bronze
– ۱۰ درصد در کاپ Silver
– ۱۲ درصد در کاپ Gold
– ۱۵ درصد در کاپ Platinum
– ۱۵ درصد در کاپ Dimond
– ۱۲ درصد در کاپ Crown
– ۷ درصد در کاپ Ace
– ۱ درصد در کاپ Conquer

نظرات