مود Halloweeks به مپ ارنگل اضافه شد

مود Halloweeks به مپ ارنگل اضافه شد

با نزدیک شدن به هالوین ، پابجی موبایل نیز با عرضه مود Infection Mode و حالا نیز با عرضه مود Haloweek حال و هوای خود را هالوینی کرده است .
با استارت بازی در مپ ارنگل ممکن است بصورت شانسی در این مود قرار بگیرید.
در نقشه مود یکسری علامت زرد رنگ وجود دارد که نشانه‌ی محل کمپ های زامبی است در این نقاط از مپ همانجور که در عکس می‌بینید یک سری کمپ و تعدادی زامبی که در اطراف آن پرسه می‌زنند وجود دارد .
با کشتن این زامبی‌ها ‌و غول آنها که یک سپر نیز دارد می‌توانید Haloweek Crate را باز کنید و آن را لوت کنید.

مود Halloweeks به مپ ارنگل اضافه شد

علاوه بر این علامت‌های زرد رنگ که درمورد آن توضیح داده شد ، یکسری نوشته نارنجی رنگ Boss نیز در مپ دیده می‌شود .
این علامت نارنجی رنگ نشان دهنده محل غولها در مپ است که با کشتن آنها لوت خوبی خواهید گرفت
اگرچه که کشتن این غولها به آسانی امکانپذیر نیست .

مود Halloweeks به مپ ارنگل اضافه شد

نظرات